Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. mars 2010 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/45

Forretningssak

Unntatt fra offentligheten

Jfr Offl. § 13 og Fvl. § 13

Vedtak

10/46

Regional forskningsfond for Midt-Norge. Godkjenning av samarbeidsavtale og oppnevning av Nord-Trøndelags representanter i fondsstyret

 

Vedtak

10/47

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 16.-18.02.2010

 

Vedtak

10/48

Internasjonal strategi Trøndelag 2009-2013. Status og handlingsprogram for 2010

Vedtak