Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. mars kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/37

Offshore Northern Seas 2010 (ONS) Nord-Trøndelag fylkeskommunes engasjement.

Vedtak

10/38

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og fylkeskommunene i det sørsamiske området. Revisjon

Vedtak

10/39

Museumspolitikk - museumsbudsjett 2010 – prioriteringer

Vedtak

10/40

NTNU - Utspring 2010

 

Vedtak

10/41

Innovasjonsselskaper - søknad om støtte for 2010

 

Vedtak

10/42

Omstilling i Meråker - Statusrapport og bevilgning for perioden 2010-2013

Vedtak

10/43

Fordelingsnøkkel for driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag i Nord-Trøndelag og brukerrepr. i Rådet for likest. av funksjonshemmede

 

Vedtak

10/44

Innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2010

Vedtak