Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. februar kl. 14.05

Møtested: Fonnfjell Hotell, Meråker

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/31

Oppnevning av styrerepresentanter til fagskolestyret

Vedtak

10/32

Søknad om støtte til videreføring av Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter

Vedtak

10/33

Ordensreglement i videregående skoler Nord-Trøndelag

Vedtak

10/34

Prosjekt ”Klar for el-bil Testsite Trøndelag”

 

Vedtak

10/35

Vegdirektoratet - Høring - Forslag om innføring av høydebegrensning på kjøretøy

Vedtak

10/36

Utkast til ny nasjonal verneplan for fartøy 2010 - 2014 – Høring

Vedtak