Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. februar kl. 13.45

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/28

Klage på vedtak om skoleskyss

Vedtak

10/29

Klage på vedtak om skoleskyss

Vedtak

10/30

Årsbudsjett 2010. Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer

 

Vedtak