Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. februar kl. 14.15

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/16

Destinasjon Trøndelagskysten. Søknad om prosjektmidler til Utvikling av Trøndelagskysten som fyrtårn.

Vedtak

10/17

Økonomiprosesser i 2010

Vedtak

10/18

Midtnorsk Filmfond - Søknad om støtte til gjennomføring av analyse

Vedtak

 

Følgende sak, lagt fram i møtet:

 

10/19

Behandling av søknader om tillatelse til å delta i jakt på sel langs norskekysten i 2010

Vedtak

 

I tillegg behandles saker med innstilling til fylkestingets samling 16., 17. og 18. februar 2010.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokollen.

 

Link til saklista for februartinget 2010.