Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. januar 2011 kl 13.10

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/001

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 7.-9.12.2010

Vedtak

11/002

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-14. Endring av budsjettskjema 1A

Vedtak