Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. desember 2010 kl 11.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/236

Foreningen Technoport 2010

Vedtak

10/237

Årsbudsjett 2011 - Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer

Vedtak

10/238

Søknad om midler til Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes  

Vedtak

10/239

Finansiering av Plant-Tre no 2010 og veien videre

Vedtak

10/240

Søknad fra Landbrukets Fagsenter Namdal AS om støtte til Prosjektet Aktive bønder - fremtidens leilendinger

Vedtak

 

Følgende sak ble lagt  fram i møtet:

 

10/241

Stiklestad Nasjonale Kultursenter-  ekstraordinært tilskudd 2010

Vedtak