Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. desember 2010 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/235

Trøndelag Reiseliv AS. Søknad om tilskudd til prosjekt Online Booking for reiselivet i Trøndelag

Vedtak