Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. november 2010 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/217

Endring av rutetilbudet på ferjesambandet Levanger – Hokstad  

Vedtak

10/218

Tilbudsstruktur 2011-2012

Vedtak

 

 

 

I tillegg behandles saker med innstilling til fylkestingets samling 7.-9. desember 2010.

Innstillingene er offentliggjøres i møteprotokollen.

Link til saklisten for fylkestinget samling i desember 2010.