Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. november 2010, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/211

Endring av rutetilbudet på ferjesambandet Levanger - Hokstad

Vedtak

10/212

Effektvurdering av fylkeskommunens innsats innenfor stedsutvikling og innovasjonsselskaper

Vedtak

10/213

Reguleringsplan for Fv 715 Vanvikan - Keiserås, Godkjenning av fravik fra vegnormal

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 7.-9. desember 2010 behandlet.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.

Link til saklisten for fylkestinget samling i desember 2010.