Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. november 2010 kl. 13.10

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/207

Forvaltning av midler til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Fordeling av midler etter søknadsfrist 15. oktober 2010.

Vedtak

10/208

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

 

Vedtak

 

 

I tillegg ble det behandlet saker med innstilling til fylkestingets samling 7.-9. desember 2010.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.

Link til saklisten for fylkestinget samling i desember 2010.