Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. november 2010, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste    

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/202

Regionale Forskningsfond Midt-Norge. Handlingsplan 2010-2011

Vedtak

10/203

Meråker kommune - Søknad om tilskudd til rehabilitering / utvidelse av flerbruksløype

Vedtak

10/204

Statlige tildelinger til kulturfeltet i Nord-Trøndelag

Vedtak

10/205

Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning FV 777 - Seierstad - Ølhammeren - høring

Vedtak

10/206

NOU 2010:7 Mangfold og mestring - Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet – Høring

Vedtak