Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. oktober 2010 kl. 13.15

Møtested: Rica Hell Hotel, Stjørdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/199

Klage på vedtak om skoleskyss - Namdalseid kommune

Vedtak

10/200

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 5.-7.10.2010

Vedtak

10/201

Miljøverndepartementet - Etablering av nasjonalparkstyre for nasjonalparkene Blåfjell-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere og Lierne/Lijre, landskapsvernområde Skjækra/Skæhkerenjohke og naturreservatene Berglimyra, Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke og Storfloa

Vedtak