Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. oktober 2010

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Sakliste  (foreløpig ingen planlagte saker)

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak