Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. oktober 2010 kl.  14.45

Møtested: Svenska sport- og dykambasaden, Vanvikan

 

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/197

Trondheimsfjorden Ramsarsenter - Utvikling av forretningsplan

Vedtak

10/198

Forslag til endringer i førerkortforskriften som følge av gjennomføringen av tredje førerkortdirektiv - Uttalelse

 

Vedtak