Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. oktober 2010 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/196

TV-aksjonen 2010

Vedtak