Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. januar kl. 13.10 og kl 13.45

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/10

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) og Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) om midler til egenandelsfond FOU for 2010.

Vedtak

10/11

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget

(jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

10/12

Leksvik - Killingberg Mellom gnr 27 bnr 1 - Forslag om fredning av låna og hagen etter kulturminnelovens § 15

Vedtak

10/13

Strategikonferansen KS - Debatthefte 2010

Vedtak

 

Følgende saker ble lagt fram i møtet:

 

10/14

Kraftsituasjonen i Midt-Norge – Uttalelse

Vedtak

10/15

Bevilgning til jordskjelvofre på Haiti

Vedtak