Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. januar kl. 14.45

Møtested: Rådhuset Nærøy, Kolvereid

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/8

Verdal kommune - Søknad om tilskudd til omstillingsprosjekt Verdal 2012 - fase1

Vedtak

10/9

Søknad om stedsutviklingstilskudd i kommunesenteret - Overhalla

Vedtak