Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. januar kl. 13.00

Møtested: Fykets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/1

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS. Forslag til styremedlemmer fra Nord-Trøndelag.

Vedtak

10/2

Trøndelag Reiseliv AS - søknad for 2010.

Vedtak

10/3

Overtakelse av ferjedriften - takstregulativ

Vedtak

10/4

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 1.-3. desember 2009

Vedtak

10/5

Strategier for små vannkraftverk i Nord-Trøndelag. Høringsdokument.

Vedtak

10/6

Omdisponering av virkemidler Regionalt utviklingsprogram 2009.

Vedtak

 

 

I tillegg ble det behandles sak nr. 10/7 med innstilling til fylkestingets samling 16. og 17. februar 2010.

Innstillingen er offentliggjort i møteprotokollen.