Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. august 2009

Møtested: Fylkets Hus

 

Møtet ble utsatt, da det ikke var vedtaksfør.  Neste møte er 29.oktober.

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg

09/11

Oppfølging etter Lærlingundersøkelsen og Instruktørundersøkelsen 2009

09/12

Tiltak for å redusere antall hevinger av lære- og opplæringskontrakter.

 

 

Orienteringssaker: