Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. mai kl. 09.30

Møtested: Rica Hotell, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksprotokoll/Vedtak

09/09

Kvalitetsmeldinga for videregående opplæring i Nord-Trøndelag

09/10

Fagskoler etter forvaltningsreformen

 

 

Orienteringssaker: