Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. mars kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Møteprotokoll

Saksnr:

 Saksframlegg/vedtak:   

09/4

Strategi for kompetanseutvikling i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2009 - 2012

09/5

Årsmelding 2008 for utdanningssektoren

09/6

Evaluering av TAF-ordningen innenfor Teknisk Industriell Produksjon

09/7

Karriereveiledning Nord-Trøndelag – utvikling av helhetlig strategi for karriereveiledning i et livslangt perspektiv.

09/8

Gratis læremidler for lærlinger

 

 

Orienteringssaker: