Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. oktober 2009 kl 09.30

Møtested: Fylkets Hus, møterom B 154 - Smia

 

Møteprotokoll

 

Saker til behandling:

 

Sakliste:

Saksnr:

 Saksframlegg/vedtak

09/11

Oppnevning av elev- og lærlingrepresentant til Yrkesopplæringsnemnda for perioden okt. 2009 - okt. 2011

09/12

Oppfølging etter Lærlingundersøkelsen og Instruktør-undersøkelsen 2009

09/13

Tiltak for å redusere antall hevinger av lærekontrakter

09/14

Prosjektet "Flere gjennom" i videregående opplæring - Statusrapport pr.oktober 2009

09/15

Tilbudsstruktur 2010/11

09/16

Midtlyngutvalget NOU 2009:18 Rett til læring

09/17

Møteplan Yrkesopplæringsnemnda for 2010

 

 

Orienteringssaker:

-       Budsjett og økonomiplan 2010-13 v/Marit Schønberg

-       Status formidling 2009 v/Ove Austmo

-       Alternative løp for de uten læreplass v/Ove Austmo

-       Etablering av karrieresenter v/Toril Haugland

-       Organisering av Fagskolen etter forvaltningsreformen v/Frank Sjøli