Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. januar 2009 kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg/vedtak

09/01

Fagopplæring for framtida NOU 2008:18 - høring

09/02

Gjennomførte veiledningsbesøk 2008 og status godkjenning av lærebedrifter

09/03

Årets lærebedrift og årets lærling 2008 (Unntatt offentlighet)

 

 

Orienteringssaker: