Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. september 2009 kl 10.00

Møtested: Møterom Sætra (A 202), Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

34/09

REFERATSAKER

35/09

FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT 1700-1/2009

VEGVEDLIKEHOLD OG INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

36/09

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM (RUP)

FORANALYSE TIL FORVALTINGSREVISJON

37/09

ORIENTERING FRA REVISOR

38/09

KONTROLL OG TILSYN

BUDSJETTFORSLAG 2010

39/09

OPPSUMMERING ETTER KONTROLLUTVALGETS BESØK / BEFARING STIKLESTAD NASJONAL KULTURSENTER

40/09

OPPSUMMERING ETTER NORSK-SVENSK SAMLING FOR KONTROLLUTVALG 3.-4. JUNI 2009