Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. juni 2009 kl 15.50- 16.25

Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll/Vedtak:

31/09

REFERATSAKER

32/09

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

33/09

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING