Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. mai 2009 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer, møterom A 103 - Kvenna

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

27/09

REFERATSAKER

28/09

RAPPORT ETTER STUDIETUR TIL BRUSSEL OG LUXEMBURG

29/09

BUDSJETTJUSTERING PÅ BAKGRUNN AV REGNSKAPSRESULTATET FOR 2008

30/09

BESØK /BEFARING VED STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER