Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. april 2009 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer, møterom Kvenna

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

23/09

RAPPORT ETTER LUKKET KONTROLLHØRING VEDR. NORD-TRØNDELAG TEATER