Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. april 2009 kl 14.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer, møterom Kvenna

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

20/09

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

21/09

REFERATSAKER

22/09

RAPPORT ETTER LUKKET KONTROLLHØRING VEDR. NORD-TRØNDELAG TEATER