Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. april 2009 kl 08.30

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer, møterom Smia

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

18/09

LUKKET KONTROLLHØRING

19/09

TILLEGGSSAK

KLAGE PÅ LUKKING AV HØRING