Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. april 2009 kl 15.00

Møtested: Grand Hotell, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

24/09

REFERATSAKER

25/09

OPPSUMMERING ETTER STUDIETUR TIL BRUSSEL

26/09

ORIENTERING FRA SEKRETÆR