Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. mars 2009 kl 10.30-11.30

Møtested: Trondheim LufthavnVærnes, møterom Trondheim

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg:

11/09

NORD-TRØNDELAG TEATER

12/09

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN 2009 - ENDRING

13/09

OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGET SAK 007/09