Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. mars 2009 kl 10.00

Møtested: Bakarstu, Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

14/09

REFERATSAKER

15/09

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK FKF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2008

16/09

NORD-TRØNDELAG FYLKESOMMUNE - FYLKESKASSEN ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2008

17/09

FORBEREDELSE AV KONTROLLHØRING 3. APRIL