Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. februar 2009 kl 13.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

6/09

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

7/09

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET

8/09

REFERATSAKER

9/09

ORIENTERING FRA REVISOR

10/09

ORIENTERING FRA SEKRETÆR