Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 1. desember 2009 kl 13.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, møterom Laura Kieler, 5. etg.

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg:

54/09

REFERATSAKER

505/09

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET
(JF.
KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

56/09

VIRKSOMHETSPLAN 2010

57/09

OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2009

58/09

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
INNKJØP- INVESTERING – PROSJEKTPLAN

59/09

ORIENTERING FRA SEKRETÆR

NORSK-SVENSK KONFERANSE 2010 UTGÅR