Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. november 2009 kl 09.30

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer, møterom BU 07 -  Drengstua

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll (saksframlegg/vedtak):

49/09

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET VEDRØRENDE
MUSIKK I NORD-TRØNDELAG

50/09

REFERATSAKER

51/09

ORIENTERING FRA REVISOR - STATUSRAPPORT

52/09

OPPSTART FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

53/09

SELSKAPSKONTROLL – VALG AV UTFØRER