Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. januar 2009 kl 10.00

Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll  (saksframlegg/vedtak):

1/09

BESØK /BEFARING VED STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER

2/09

REFERATSAKER

3/09

FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT 1700-1/2008 - RÅDGIVNING I SKOLEN

4/09

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2008

5/09

KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2009