2009 Tilsagn gitt av fylkesråden for samferdsel:

 

Søknad fra Sturla Fjær om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede (09/03878)

Fylkesråden har bevilget kr 30.000 til Sturla Fjær til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

Søknad fra Skaret Taxi AS om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede (09/02798)

Fylkesråden har bevilget kr 40.000 til Skaret Taxi AS til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

Søknad fra Asbjørn Brøndbo om  tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede

(08/08915)

Fylkesråden har bevilget kr 45.000 til Asbjørn Brøndbo til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.