2009 Tilsagn gitt av fylkesråden for regional utvikling:

 

Søknad fra Trønderbok ANS bokprosjekt ”Såmann, såkvinne” – søknad om omgjøring av restlån til tilskudd.

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden om omgjøring av restlån kr 164 000 til tilskudd ved at restlånet ettergis.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Bondelag om tilskudd til forprosjekt om landbruksbygg i kulturlandskapet (08/06568-5).

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd om tilskudd til prosjekt "ungdom og medbestemmelse" ( 09/00071-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 45.000 til "ungdom og medbestemmelse".

 

 

Søknad fra Trondheim kommune m/flere om tilskudd til prosjekt ”Fra pilot til skvadron” (08/08640-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150.000 til "prosjektet.

 

 

Søknad fra Nærøy kommune om tilskudd til forstudie stedsutviklingsprosjekt på Salsbruket (09/00438-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000 .

 

 

Søknad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS om tilskudd til ”Forprosjekt Reisemål Historiske Trøndelag” (09/00005)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil  kr 70 000.

 

 

Søknad fra Steinkjerfestivalen AS om tilskudd til Trøndersk festivalkonferanse 2009. (08/09375)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil  kr 50 000

 

 

Søknad fra Saemien Sijte om tilskudd til ferdigstilling av høringsuttalelse SRUII (09/00765

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknad fra Saemien Sijte.

 

 

Søknad fra Namdalshagen om tilskudd til Kvinnesatsingsprogram siste år
(06/05271-21)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Namdalshagen med inntil kr 100 000 til år 3 (siste år) av prosjektet.

 

---

 

Søknad fra Leksvik kommune om tilskudd til forprosjekt ”innovasjon for vekst” (09/00903-2)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra KS i Nord-Trøndelag om tilskudd til kurset Natur- og Kulturbasert Nyskaping (09/00690-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 129 500

 

 

Søknad fra Connect Trøndelag om tilskudd kr 75 000 (08/01075-9)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden fra Connect Trøndelag.

 

Søknad fra Næringsforeningen i Trondheim om tilskudd til GRO Trøndelag 2009 – GROnett for kvinner i næringslivet (08/01399)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra CleanTech Mid Norway om tilskudd til oppstart og drift 2009 (08/09397)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra CleanTech Mid Norway med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Regional utviklingsavdeling om tilskudd til videre arbeid i prosjektet Laksefiske i Namsen 2006+ ( 04/04275)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000

 

 

Søknad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjekt utvikling av markedsplass for grønne helse – og velferdstjenester videreføring fase 2 (07/09368)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Dampsaga Bad og kulturbygg AS om tilskudd til forprosjektering av utbygging (09/00970)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Steinkjerfestivalen AS om tilskudd til utvikling av festivalen for 2009 (09/01214)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Steinkjerfestivalen med inntil

kr 200 000.

 

 

Søknad fra Sagaøya Turistsenter AS om tilskudd til forprosjektstudie (06/07066) Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Sagaøya Turistsenter AS med inntil kr 80 000 til forprosjektstudie - bruk av hotellet i Frøvik til næringsutvikling

 

 

Søknad fra Verran kommune om tilskudd til mulighetsstudie Malm sentrum (09/01441)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Verran kommune

med inntil kr 70 000.

 

 

Søknad fra Meråker kommune om tilskudd til stedsutviklingsprosjekt for Meråker kommune (09/00182)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Meråker kommune med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra NHO Trøndelag om tilskudd til Global Future (09/01483)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra NHO Trøndelag med inntil 

kr 200 000.

 

 

Søknad fra Aker Piping Technology, Verdal om tilskudd til forprosjekt etablering av industrirørsenter ved Aker Piping Technology (09/01701)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000 til forprosjektet.

 

 

Søknad fra Stiftinga Hilmar Alexandersen om tilskudd til prosjektet ”Bygda dansar” (09/00707)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Overhalla kommune om tilskudd til prosjekt på Bertnem gravhauger (09/02380)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 65 000.

 

 

Søknad fra Hexehatten AS om tilskudd til videre utvikling og etablering av Rebella Hex (08/03554)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Midt Nordisk Kunstfestival om tilskudd til seminaret ”Kunst i næring” 2009 (09/02512)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 55 000.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Idrettskrets om tilskudd til vidererføring av prosjektet ”Soneutvikling 2007-2009” (07/06195)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Intro-Innherred om tilskudd til regional traineeordning og medlemskontingent for 2009 (08/01426)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 165 000 til regional traineeordning og kr 30 000 til medlemskontingent for 2009.

 

 

Søknad fra Verran kommune m flere om tilskudd til vegprosjektet RV17 Steinkjer-Namsos (08/00697)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 188 000.

 

 

Søknad fra Fosnes kommune om tilskudd til forprosjekt Jøabrua (07/01823)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 Søknad fra Inderøy kommune om tilskudd til utstyr og videre tilrettelegging rundt Sundsand sandvolleyballbaner (09/02417)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 45 000.

 

 

Søknad fra Norsk Revyfestival om tilskudd til undervisning showdans med sang og musikk til barn og ungdom i alderen 14-20 år under årets festival (09/00742)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000 fra regjeringens tiltakspakke.

 

 

Søknad fra Midtnorsk Filmsenter AS om tilskudd til Filmbussen Trøndelag – turne i Nord-Trøndelag (09/02311)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 120 000 fra regjeringens tiltakspakke.

 

 

Søknad fra Blues in Hell om tilskudd til utviklingsprosjekt i 2009 (08/08697)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Prosjektet ”Se Trøndelag” om tilskudd til manusutvikling for 2009 og 2010

(09/01220)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 180 000.

 

 

Søknad fra Fiskeri- og Havbruksnæringas Landsforening (FHL Midt-Norge) i samarbeid med Havbrukstjenesten AS om tilskudd til strømmodellering i Nord-Trøndelag (09/01703)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Verdal kommune/Innherred Samkommune om tilskudd til gjennomføring av sårbarhets- og mulighetsanalyse for næringslivet i industrikommunen Verdal (09/02830)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 230 000.

 

 

Søknad fra Nidaros Skogforum om tilskudd til pådriverstilling (09/02489)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til prosjektet Fôrkvalitet i gjenvekst (09/02383)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000

 

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til nettverksbygging og prosjektutvikling i kornmiljøet (09/02383)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Kunnskapsparken Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjekt Kvinnovasjon (09/02533)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Namdalshagen AS om tilskudd til prosjektet unge etablerere i Namdalen 2009 (09/01695)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 140 000.

 

 

Søknad fra Folkeuniversitetet i Nord-Trøndelag om tilskudd til gjennomføring av Mesterutdannelsen (09/01674)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Arbeidsgruppen for Snåsa-konferansen om tilskudd til gjennomføring og utvikling av konferansen (09/03148)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Framverran Båtforening om tilskudd til ny båthavn i Venneshamn Mosvik (09/02392)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 180 000

 

 

Søknad fra Vik Båtforening om tilskudd til gjestebrygge (09/02926)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til internasjonalt samarbeid om landsbygdutvikling i Europa (09/02383)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil  kr 100 000.

 

 

Søknad fra Flatanger kommune om tilskudd til markedsundersøkelse blant hyttereiere og strategisk reiselivsutviklingsprosess i Flatanger (09/2367)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 96 000.

 

 

Søknad fra Steinvikholm Musikkteater om tilskudd til instruktørressurs til Operaskolen (09/03057)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.

 

 

Søknad fra Namsskogan Familiepark AS om tilskudd til etablering av rovdyrsenter (09/03468)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 180 000.

 

 

Søknad fra Namsskogan Familiepark AS om tilskudd til sikringstiltak del II (07/09207)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Steinkjer videregående skole om tilskudd forprosjekt – Kompetansesenter for sikkerhet i Norge (09/03133)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 125 000.

 

 

Søknad fra Nærøy kommune på vegne av Nærøy, Leka og Vikna om tilskudd til forprosjekt for omstilling i Nærøy/Ytre Namdal (09/03788)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000

 

 

Søknad fra Børgefjellsenteret AS om tilskudd til nyanlegg og forsterkning av adkomstvei (09/04085)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Jo-Birger Furulund om tilskudd til strømforsyning til nedskjæringsanlegg for vilt (09/04906)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 63 500.

 

 

Søknad fra Verran kommune om tilskudd til videreføring av integreringsprosjektet i Verran (08/05833)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Kunnskapssenteret for Laks og Vannmiljø om tilskudd til prosjektet – Kvantifisering av andel rømt oppdrettslaks i elv og sorteringsfisk (09/03351)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Fiskeri- og Havbruksnæringas landsforening (FHL) om tilskudd til prosjektet – Maneter; fra problem til ressurs (09/02600)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Steinkjer kommune om tilskudd til prosjektet – Fra ti til en – skogsbilvei i Beitstad (09/03929)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag v/avd for lærerutdanning/musikkseksjonen om tilskudd til dokumentasjon av kulturarv etter Paul Okkenhaug (09/01213)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra N-T fylkeskommune v/kulturavdelinga og kommunene Leka, Leksvik og Snåsa i prosjektpartnerskap om tilskudd til registrering av automatisk freda kulturminne (08/01755)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 170 000.

 

 

Søknad fra Steinkjer Skidrift AS om tilskudd til snøproduksjonsanlegg Steinkjer Skistadion (03/04275)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.


Søknad fra God Mat i Godt Selskap DA v/Cathrine Ronca om tilskudd til prosjektet ”Sjølhushold for studenter” kokebok for studenter i Trøndelag (09/04051)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt AS (NUMI) om tilskudd til utviklingsprosjekt for å etablere forskningsaktivitet (08/07256)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 295 000.

 

 

Søknad fra Proneo AS om tilskudd til etablering av ”Næringshage i Stjørdal” (09/05339)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 125 000.

 

 

Søknad fra Midt-Norsk Kunstfestival om tilskudd til kunstprosjektet ”Gi på båten” (09/02512)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Namdalseid kommune om tilskudd til utstillingsutvikling på Aasnæs Glasværk (09/03762)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Marin konsulent i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjektet ”Kartlegging av sjøområder, marine grunnkart” 09/03350

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Namsos kommune på vegne av Midtre- og Indre Namdal Regionråd om tilskudd til grunnundersøkelser ved Namsos lufthavn (09/05977)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000 til prosjektet fra regjeringens tiltakspakke.

 

 

Søknad fra Olympiatoppen Midt-Norge om tilskudd til prosjektet ”Optimalisering av kombinasjon toppidrett og utdanning ved skoler med idrettslinjer” (09/03417)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Steinkjer Skiklubb, om tilskudd til breddeutvidelse av langrennsløyper på Steinkjer skistadion (09/05221)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000 fra regjeringens tiltakspakke.

 

 

Søknad fra Bård Ivar Engelsås Media, om tilskudd til filmprosjektet ”Janne” (09/03390)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Stiftinga Hilmar Alexandersen om tilskudd til forprosjektet Hilmarsentret, Steinkjer (09/01575)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 85 000.

 

 

Søknad fra Steinkjerfestivalen AS om tilskudd til utvikling av Trøndersk Festivalnettverk 2010 (09/06220)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS om tilskudd til Nord-Trøndelag arkiv- og museumsdeponi – anbudskonkurranse ombygging Stiklestad Planteskole (05/07153)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/kulturavdelingen om tilskudd til utvikling av nettstedet http://mittkulturminne.no (05/08193)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Hubro Film, om tilskudd til TV-produksjon ”Rock City – hva er det Namsos?” (09/01424)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 100 000.

 

 

Søknad fra Flatanger kommune om tilskudd til geotekniske undersøkelser av strandsonen ved kommunesenteret Lauvsnes (09/05175)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Fondet for mottaksstasjoner i Trøndelag om tilskudd til kapitaltilførsel til fondet (08/09046)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med kr 300 000.

 

 

Søknad fra Oi! Trøndersk Mat & Drikke AS, om tilskudd til prosjektet ”Mer fersk og lokal sjømat til Trøndelagsmarkedet” (09/04088)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.

 

Søknad fra Sijte Jarnge/Samisk Kultursenter, om tilskudd til prosjektet ”Åajvaladtje – kompetansehøyende og forebyggende tiltak for reindriftsutøvere” (09/06664)

Fylkeråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Steinkjer kommune om tilskudd til Trøndelag Internasjonale Kalvefestival 2011 (09/05892)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra NTNU om tilskudd til forprosjekt Grønt industribelte (03/04134)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Kystgruppen om tilskudd til dekning av sekretariatfunksjonen for 2009 (08/04461)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 105 000.

 

Søknad fra Kvernmo Motor AS om tilskudd til forberedelse av oppstart av motorsportbane (09/02040)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til den nye Stjørdalkonferansen (09/07525)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Regional Utviklingsavdeling om tilskudd til gjennomføring av Technoport Festival 2009 (05/07599)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 190 000.

 

 

Søknad fra Namsskogan kommune om tilskudd til forprosjekt stedsutvikling Namsskogan sentrum (09/07467)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Bengt Åle Jåma/Aino Bye om tilskudd til prosjektet ”Landet går i arv” (09/00778)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Kulturavdelingen om tilskudd til idrettspolitisk manifest (06/02857)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Idrettskrets om tilskudd til videreføring av prosjektet ”Soneutvikling 2007-2009” (07/06195)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Trondheim kommune om tilskudd til Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes (07/00341)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra JA-tjenester AS om tilskudd til prosjekt ”Ka skjer heim” 2009. (09/07890)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Ungt Entreprenørskap Nord-Trøndelag om tilskudd til drift og utviklingsaktiviteter i 2010 (09/07761)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Gudrun Austli om tilskudd til filminnspilling Tuba Atlantic (09/07906)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Regional utviklingsavdeling om tilskudd til oppgjør møtekostnader for arbeidsutvalgets medlemmer og administrasjon av RDA-ordningen (08/05347)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 195 000.