2009 Tilsagn gitt av fylkesrådsleder:

 

Støtte til Redd Barna

Bevilget kr. 20.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Støtte til Kirkens Nødhjelp

Bevilget kr. 10.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Støtte til UNICEF Norge til annonsering

Bevilget kr. 12.500.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Støtte til Verkstedklubben Verdals bokprosjekt ”Verkstedklubben Verdal 40 år”.

Bevilget kr. 15.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Tilskudd vedr. arrangement i forbindelse med Norsk Revyfestival 2009

Bevilget kr. 25.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Støtte til KViST vedr. gjennomføring av besøk – kvinnedelegasjon fra Balkan

Bevilget kr 15.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Støtte til arbeidet med biografi om Jon Leirfall

Bevilget kr 10.000.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Støtte til Redd Barnas arbeid i SørøstAsia

Bevilget kr. 20.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.