Tilsagn gitt av fylkesråden for kultur - tospråklighetsmidler fra Sametinget:

 

Aina Bye og Bent Åge Jåma søknad om delfinansiering av boka med arbeidstittel – Landet går i arv (09/0778-3).

Fylkesråden for kultur har avslått søknaden.

 

Adalia Film & Media – søknad om støtte til filmserie om sørsamisk og lulesamisk kultur og språk (09/00828-4)

Fylkesråden for kultur har avslått søknaden.

 

Gielem Nestedh/Snåsa kommune - søknad om midler til prosjektet – planlegging av permanent ressurssenter i helse- og sosialspørsmål i sørsamisk område (09/00594-4).

Fylkesråden for kultur har innvilget søknaden med kr 150.000.

 

Laila Wiks – søknad om støtte til prosjektet ”Duodji og sørsamisk språkteori/ språk-anvendelse i duodji (09/01079-2)

Fylkesråden for kultur har innvilget søknaden med kr 250.000.

 

Regional Utviklingsavdeling – søknad om støtte til prosjekt-koordinatorstilling sør-samisk språk og kultur (09/00085)

Fylkesråden for kultur har innvilget søknaden med kr 150 000.