Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9., 10. og 11. juni 2009. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, Verdal

MØTEPROTOKOLL

PROGRAM

Møter i fylkestingets komiteer 02.06.2009 - program - møtereferat

 

Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

SAKLISTE:

Sak nr:

Saksframlegg:

 

09/43

Driftsrapport 1/2009 pr. 30.4.2009 til fylkestinget, budsjettjusteringer

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

09/44

Økonomistrategi 2010-2013

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/45

Evaluering av komitemodellen mv. - prinsipper for videre utredninger

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/46

Strategi for handlingsprogram 2010-2013 - Nye fylkesveger etter forvaltningsreformen

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/47

Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag 2009-2016

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/48

Utbedring Ligaard-krysset på E14 i Stjørdal - fylkeskommunal andel (fv32 og fv33)

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/49

Økt tilrettelegging for sjøtransport- utredningsarbeid

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/50

Orienteringssak om forvaltningsreformen

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/51

Etablering av Tannhelsetjenestens kompetansesenter for
Midt-Norge IKS

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/52

Kvalitetsmelding 2009 utdanningssektoren i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/53

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Kontrollutvalgets innstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/54

HUNT Biosciences AS - fylkeskommunens engasjement

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/55

Nord-Trøndelag Teater - omdannelse til eget rettssubjekt

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/56

Regionale forskningsstrategier, jfr. forvaltningsreformen

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/57

Regionalmelding/strategier for trøndersk landbruk. Rapport om foreløpig arbeid

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/58

Elev- og lærlingombudets rapportering 2008/2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/59

Trøndelagsrådet - nye vedtekter

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/60

Vedtekter for Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/61

EUs tredje postdirektiv - Uttalelse

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

 

Int. nr:

Interpellasjoner:

09/7

Trude Holm (Sp): Når hjørnesteinsbedrifter sliter -
Saksprotokoll/Svar

09/8

Arnfinn Monsen ( SV ): Kollektivtransport Grong - Steinkjer
Saksprotokoll/Svar/Vedtak