Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato17. og 18. februar 2009

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møter i fylkestingets komiteer:   10.02.2009 og 17.02.2009

 

MØTEPROTOKOLL

 

PROGRAM

Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

SAKLISTE:

Sak nr:

Saksframlegg  -  med innstilling:

Saksprotokoll/
(komite/fylkestingsbeh.)
Vedtak:

09/1

Kontrollutvalgets årsrapport 2008

Saksprotokoll

09/2

Forvaltningsrevisjonsrapport 1700-1/2008 - Rådgivning i skolen

Saksprotokoll

09/3

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Innstilling fra Kontrollutvalget

Saksprotokoll

09/4

Marin Strategiplan Trøndelag - årsrapport 2008

Komitèinnstilling  

Saksprotokoll

09/5

Fylkesdelplan for Indre Namdal - Rullering

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

09/6

Kollektivtransport i distriktene (KID) - Statusrapport

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

09/7

NOU 2007:13 - Den nye sameretten - høring

Komitèinnstilling

NOU 2007:13 - Dïhte orre saemiereakta -govlehtimmie

Saksprotokoll

09/8

Prosjektet ”Flere gjennom” i videregående opplæring - Statusrapport pr. januar 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/9

Forvaltningsreformen - høringsnotat med lovforslag om fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeide

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/10

Pasientombudet - årsrapport 2008

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/11

Søknad om utvidet lånegaranti fra Fylkets Hus A/S

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

09/12

Garanti til Steinkjerhallen AS

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

09/13

Forvaltningsreformen - Orientering om framdrift med spesiell vekt på Regionale forskningsfond

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

09/14

Justering av årsbudsjett 2009 som følge av regjeringens tiltakspakke

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

Sak tatt opp i henhold til pkt 25 i fylkestingets reglement:

09/15

Forestående endringer i energiloven. Innspill om lik strømpris over hele landet

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

 

Int. nr:

Interpellasjoner:

 

09/1

Einar Strøm (Sp): Pasienttransport i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll
Vedtak

09/2

Vigdis Hjulstad Belbo (Sp): Lokal forvaltning av verneområder

Saksprotokoll/
Vedtak

09/3

Trude Holm (Sp): Framtidig samarbeid i Trøndelag

Saksprotokoll
Vedtak

09/4

Ole Berget (Frp):
Forebygging - Den beste investering for individ og samfunn

Avvist, under henvisning til nær tilknytning til sak 09/9 på saklista