Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/28

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/71

Fylkestinget

29.4.2009

09/28

                                                                                    

Saksbehandler:

Ruth Lønnum Asperheim

Arkivsak:

08/00818

Arkivkode:

015.8

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget tar årsmelding 2008 fra Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar årsmelding 2008 fra Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag til orientering.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Årsberetning 2008 fra Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag ble delt ut i møtet.

 

Saksordfører Edvard Øfsti la fram saken.

 

VOTERING:

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling.

 

KOMITEINNSTILLING

 

Fylkestinget tar årsmelding 2008 fra Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Edvard Øfsti la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg: Edvard Øfsti (Ap).

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.