Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/40

Suppleringsvalg april 2009

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkestinget

29.4.2009

09/40

                                                                                   

Saksbehandler:

Rannveig Vingsand

Arkivsak:

08/00133

Arkivkode:

014

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Jan Torset fritas fra alle fylkeskommunale verv.

 

Oddvar Bakke, Rørvik, blir fast medlem i fylkestinget.

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

Nytt medlem: Oddvar Bakke, Rørvik.

 

Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet

Nytt varamedlem: Tore Kristiansen, Verran.

 

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag

Nytt varamedlem: Tore Kristiansen, Verran.

 

Sparebank1 Midt-Norge – Forstanderskapet

Nytt varamedlem: Frode Skjervø, Steinkjer.

 

Jernbaneforum Midt-Norge

Valg av nytt medlem foretas av fylkesrådet.

 

----------

 


Saksbehandling/Saksgang

 

Innstilling til vedtak fra valgnemnda:

 

Jan Torset fritas fra alle fylkeskommunale verv.

 

Oddvar Bakke, Rørvik, blir fast medlem i fylkestinget.

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

Nytt medlem: Oddvar Bakke, Rørvik.

 

Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet

Nytt varamedlem: Tore Kristiansen, Verran.

 

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag

Nytt varamedlem: Tore Kristiansen, Verran.

 

Sparebank1 Midt-Norge – Forstanderskapet

Nytt varamedlem: Frode Skjervø, Steinkjer.

 

Jernbaneforum Midt-Norge

Valg av nytt medlem foretas av fylkesrådet.

 

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Leder i valgnemnda, Ingvild Kjerkol, la fram innstillinga fra valgnemnda.

 

VOTERING:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.