Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/33

Rock City Namsos - støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/67

Fylkestinget

29.4.2009

09/33

                                                                                   

Saksbehandler:

Ragnhild Vist Lindberg

Arkivsak:

05/00407

Arkivkode:

135.642

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

1.      Fylkestinget ser satsingen på Rock City Namsos som positiv og viktig for utviklingen i regionen.

2.      Fylkestinget vedtar å følge opp sine økonomiske forpliktelser framover når det gjelder investering og drift i en 60/20/20-fordeling mellom Staten, fylkeskommunen og Namsos kommune. Tilskudd til Rock City Namsos fom. 2010 innarbeides i fylkeskommunens driftsbudsjett.

 

----------

 


Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

  1. Fylkestinget ser satsingen på Rock City Namsos som positiv og viktig for utviklingen i regionen.

  2. Fylkestinget vedtar å følge opp sine økonomiske forpliktelser framover når det gjelder investering og drift i en 60/20/20-fordeling mellom Staten, fylkeskommunen og Namsos kommune. Tilskudd til Rock City Namsos fom. 2010 innarbeides i fylkeskommunens driftsbudsjett.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Saksordfører Carl Peter Vikdal la fram saken.

 

VOTERING:

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling.

 

KOMITEINNSTILLING

 

  1. Fylkestinget ser satsingen på Rock City Namsos som positiv og viktig for utviklingen i regionen.

  2. Fylkestinget vedtar å følge opp sine økonomiske forpliktelser framover når det gjelder investering og drift i en 60/20/20-fordeling mellom Staten, fylkeskommunen og Namsos kommune. Tilskudd til Rock City Namsos fom. 2010 innarbeides i fylkeskommunens driftsbudsjett.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Carl Peter Vikdal la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg: Anne Irene Myhr (Sp), Carl Peter Vikdal (KrF), Trond Prytz.

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.