Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/31

Forvaltningsreformen - Orientering om framdrift med spesiell vekt på samhandling med Fylkesmannen

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/77

Fylkestinget

29.4.2009

09/31

                                                                                   

Saksbehandler:

Even Ystgård

Arkivsak:

06/10554

Arkivkode:

005

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

1.       Fylkestinget er positiv til at det inngås en samarbeidsavtale med fylkesmannen i Nord-Trøndelag med basis i foreliggende utkast.

 

2.       Saken for øvrig tas til orientering.

 

----------

 


Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

  1. Fylkestinget er positiv til at det inngås en samarbeidsavtale med fylkesmannen i Nord-Trøndelag med basis i foreliggende utkast.

 

  1. Saken for øvrig tas til orientering.

 

Behandling i Komité for plan og økonomi 28.4.2009

 

Saksordfører Ingvild Kjerkol la fram saka.

 

VOTERING:

Komiteen tilrår enstemmig fylkesrådets innstilling.

 

KOMITEINNSTILLING

 

  1. Fylkestinget er positiv til at det inngås en samarbeidsavtale med fylkesmannen i Nord-Trøndelag med basis i foreliggende utkast.

 

  1. Saken for øvrig tas til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Ingvild Kjerkol la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Steinar Aspli (Sp), fylkesråd Susanne Bratli.

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.