Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/25

Karriereveiledning Nord-Trøndelag - utvikling av helhetlig strategi for karriereveiledning i et livslangt perspektiv

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/66

Fylkestinget

29.4.2009

09/25

                                                                                   

Saksbehandler:

Toril Haugland

Arkivsak:

08/03426

Arkivkode:

523-7

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget tar den framlagte sak om utvikling av en helhetlig strategi for karriereveiledning til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar den framlagte sak om utvikling av en helhetlig strategi for karriereveiledning til orientering.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Torkil Berg (Ap) la fram saka.

 

FORSLAG:

Ole Berget på vegne av Fremskrittspartiet:

 

Tilleggsforslag, nytt punkt 2:

 

I arbeidet for bedret rådgivningstjeneste ber Fylkestinget om at det vurderes en opptrappingsplan med sikte på å doble ressursene til denne tjenesten innen utgangen av 2013. Dette arbeidet bør komme til syne i forslag til årsbudsjett for 2010.

 

VOTERING:

Fylkesrådets innstilling:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Fremskrittspartiet:

Falt idet 2 stemmer ble avgitt for og 7 imot.

 


KOMITEINNSTILLING:

 

Fylkestinget tar den framlagte sak om utvikling av en helhetlig strategi for karriereveiledning til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Torkil Berg la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Torkil Berg (Ap), Ole Berget (Frp), Ann-Kristin Langfjæran (KrF).

 

FORSLAG:

Ole Berget på vegne av Fremskrittspartiet:

Tilleggsforslag, nytt punkt 2:

 

I arbeidet for bedret rådgivningstjeneste ber Fylkestinget om at det vurderes en opptrappingsplan med sikte på å doble ressursene til denne tjenesten innen utgangen av 2013. Dette arbeidet bør komme til syne i forslag til årsbudsjett for 2010.

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Fremskrittspartiet:

Falt idet 7 stemmer ble avgitt for og 26 imot.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.