Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/21

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF - Årsberetning og regnskap

 2008

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/80

Fylkestinget

29.4.2009

09/21

                                                                                   

Saksbehandler:

Trygve Bendiksen

Arkivsak:

09/01837

Arkivkode:

123

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

1.      Det fremlagte årsoppgjøret datert 15.3.2009 (årsregnskap og årsberetning) fastsettes som årsoppgjør for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF for året 2008.

 

2.      Det fremlagte resultatregnskapet som viser et resultat på kr. 0, fastsettes som foretakets resultat for 2008.

 

----------

 


Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

  1. Det fremlagte årsoppgjøret datert 15.3.2009 (årsregnskap og årsberetning) fastsettes som årsoppgjør for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF for året 2008.

 

  1. Det fremlagte resultatregnskapet som viser et resultat på kr. 0, fastsettes som foretakets resultat for 2008.

 

Behandling i Komité for plan og økonomi 28.4.2009

 

Saksordfører Endre Skjervø la fram saka.

 

VOTERING:

Komiteen tilrår enstemmig fylkesrådets innstilling.

 

KOMITEINNSTILLING

 

  1. Det fremlagte årsoppgjøret datert 15.3.2009 (årsregnskap og årsberetning) fastsettes som årsoppgjør for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF for året 2008.

 

  1. Det fremlagte resultatregnskapet som viser et resultat på kr. 0, fastsettes som foretakets resultat for 2008.

 

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

KomRev Trøndelag IKS v/Tove Melgård var til stede under behandlinga.

 

Saksordfører Endre Skjervø la fram komiteinnstillinga.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.