Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/18

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/75

Fylkestinget

29.4.2009

09/18

                                                                                   

Saksbehandler:

Kyrre Kvistad

Arkivsak:

09/01479

Arkivkode:

400

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag tas til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag tas til orientering.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Camilla Hansen Skjelstad (Ap) la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

KOMITEINNSTILLING:

Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag tas til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Camilla H. Skjelstad la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Camilla H. Skjelstad (Ap), Marit L. Bratås (Frp), Ann-Kristin Langfjæran (KrF), Ole Berget (Frp), Trond Prytz (V).

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.